KOULUTUKSET

Matikkanälkäpaketti 1

Mistä tehtäviä, kun toivot oppilaidesi innostuvan matematiikasta, työskentelevän sen parissa sinnikkäästi ja oppivan sitä pitkäkestoisesti? Millainen oppimateriaali auttaisi oppilaita tarttumaan toimeen oma-aloitteisesti ja soveltamaan oppimaansa?

Oppikirja tuntuu olevan valitettavan täynnä toisteisia, lyhyitä tehtäviä, jotka puuduttavat oppilaita, joista ei saa laajempaa keskustelua aikaiseksi, ja joiden teknisen suorituksen oppilaat opettelevat korkeintaan seuraavaan kokeeseen saakka. Matikkanälkä hoitaa ongelmaa tarjoamalla vuoden 2018 Matikkanälkä-maailmankiertueen* pohjalta kehitetyn tehtäväpaketin.

Paketti sisältää materiaalin ongelmalähtöiseen, keskustelevaan ja sinikkyyttä lisäävään matematiikan opetukseen vuodeksi. Pakettia on tarjolla yläkouluun (luokat 7 - 9) ja alakouluun (luokat 3 - 6). Paketin materiaalia saa käyttää omien opetusryhmiensä kanssa vapaasti. Tutustu pakettiin tarkemmin täällä.

* Vuonna 2018 Matikkanälkä-koulutuksia, työpajoja ja luentoja tarjoiltiin Suomen lisäksi San Diegossa, Barcelonassa, Singaporessa, Tukholmassa, Edinburghissa, Tasmanian Launcestonissa sekä Sydneyssä.


Matikkanälkä-koulutukset

 

Peruskouluvuosien seurauksena oppilaiden itseluottamuksen tiedetään vähenevän ja matematiikan tuntuvan yhä vastenmielisemmältä - tämä on ehkäistävissä Matikkanälkä-koulutuksilla. Koulutuksissa osallistujat pääsevät kokemaan, miten matematiikasta saadaan mielekästä rimaa laskematta. Osallistujat saavat konkreettisia ohjeita ja malleja mielekkään matematiikan toteuttamiseksi omassa opetuksessa.

 
 
black-pepper-bright-colors-940302.jpg
 

Matikkanälkä 1 - Miksi matikan nälkää? (3h)

Koulutuksessa perehdytään matematiikan merkitykselliseen opetukseen viimeaikaisten tutkimusten valossa, käsitellään kiinnostuksen heräämisen mekanismeja sekä matemaattisen itsetunnon kehittymistä. Osallistujat tuntevat itse matematiikan mielekkyyden ja kokevat, millainen työskentely lisää tutkimusten suosittelemaa keskustelua ja yhteistyötä, mielekkyyttä, useiden ratkaisumenetelmien tunnistamista ja niiden oikeellisuuden arviointia (jos, niin -pohdintoja) sekä uskallusta osallistua.

 

Matikkanälkä 2 - Opettaja matikkanälän herättäjänä (3 h)

Koulutuksessa käsitellään opetussuunnitelmaa, oppikirjan roolia sekä kotitehtäväkäytänteitä ajankäytön näkökulmasta. Pienryhmissä työstetään alustukseen pohjaten omaa materiaalia. Osallistujat saavat tukea, vertaistukea ja ohjeistusta laajemman ajattelutavan siirtämiseksi luontevaksi osaksi omaa opetusta sekä selkeän mallin siitä, kuinka kehittää konkreettisia ideoita jatkossa vaivattomasti.

 
pexels-photo-1210534.jpeg
 
käytätätä3.jpg

Matikkanälkä 3 - Matikkanälkää nostattava arviointi (3 h)

Koulutus keskittyy opetussuunnitelman mukaiseen ja  innostavaan matematiikan arviointiin. Koulutuksen aluksi herätellään osallistujien omia ajatuksia arvioinnin roolista sekä perehdytään mielekkääseen matematiikan arviointiin uusimman tutkimustiedon pohjalta. Koulutuksessa keskitytään erityisesti esteettömän ja monipuolisen matematiikan arvioinnin perusteisiin, unohtamatta sähköisten ympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia.

 
pexels-photo-314780.jpeg

Matikkanälkä 4 - Matikkanälkää erilaisille oppijoille (3 h)

Kuinka herättää matikan nälkää myös niissä oppilaissa, joilla on matematiikan oppimisen vaikeuksia? Tämä osio ottaa näkökulmakseen erityispedagogiikan ja matematiikan opetuksen leikkauspisteen. Osiossa perehdytään inklusiivisen opetuksen periaatteisiin ja keskustellaan siitä, miten erilaiset oppijat voidaan huomioida matematiikan oppitunneilla matikkainnostusta unohtamatta. Erityisesti syvennytään positiivisen matemaattisen minäkäsityksen synnyttämiseen myös heikommille matematiikan oppijoille.

 
 

Koulutukset sopivat kaikille matematiikkaa opettaville. Koulutusten materiaali on verkossa ja jää osallistujille hyödynnettäväksi omassa opetuksessa. Osallistujat saavat koulutuksesta osallistumistodistuksen. Myös koulun on mahdollista saada merkintä Matikkanälkä-koulutetusta henkilökunnasta.

 
 

Palautetta